URANIA  


Objednávka knih z edičního programu nakladatelství 

Objednatel:

                Jméno              Příjmení  

               Telefon                 E-mail

      

Objednávající organizace:                                    Její adresa
                         

 

                                          DIČ

 

Elektronickým odesláním tohoto formuláře objednávám dodání publikací zvolených z tohoto seznamu:

kusů

titul

ISBN

cena

Introduction to Modern Linguistics. Prague  1993, 82 stran.

ISBN 978-80-900193-1-7

75 Kč

Indo-European Languages.  Prague  1993, 231 stran.

ISBN 978-80-900193-1-5

120 Kč

Australo-Negroid Languages.  Prague 1993, 109 stran.

ISBN 978-80-900193-1-6

145 Kč

Teoretické základy sociálních a politických věd.  Praha 2001, 375 stran.

ISBN 978-80-83580-00-8

220 Kč

Poetika folklóru. Historická poetika I. Praha 2001, 212 stran.

ISBN 978-80-900193-9-0

185 Kč

Dějiny literární estetiky I. Od antiky po romantismus. . Praha 2006, 390 stran.

ISBN 978-80-86580-07-5

235 Kč

Dějiny literární estetiky II. Od romantismu po meziválečnou avantgardu. 375s.

ISBN 978-80-86580-08-3

210 Kč

Dějiny literární estetiky  III. Od meziválečné avantgardy po postmodernu.  375s.

ISBN 978-80-86580-09-1

215 Kč

Encyklopedie soustavné literární vědy I.  Literární teorie. Praha 2011,  347 stran.

ISBN 978-80-86580-38-8

230 Kč

Encyklopedie soustavné literární vědy II. Literární sociologie. Praha 2011,  327 stran.

ISBN 978-80-86580-39-5

220 Kč

Encyklopedie soustavné literární vědy III. Literární historie. Praha 2015,  342 stran.

ISBN 978-80-86580-40-1

230 Kč

Encyklopedie soustavné literární vědy IV. Literární poetika. Praha 2011,  374 stran.

ISBN 978-80-86580-41-8

235

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  I. Od počátků po baroko. Praha 2008. 358 stran.

ISBN 978-80-86580-22-7

230 Kč

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  II. Od baroka po májovce. Praha 2008, 360 stran.

ISBN 978-80-86580-23-4

230 Kč

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  III. Od májovců po poetismus. Praha 2008. 345 stran.

ISBN 978-80-86580-24-1

230 Kč

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  IV. Od poetismu do osvobození. Praha 2009, 381 stran.

ISBN 978-80-86580-32-6

235 Kč

Dějiny marxistické estetiky.  Praha 2005.  390s.

ISBN 978-80-86580-14-8

235 Kč

Geneze levicové kritiky ve Spojených státech (1900-1940). Praha 2009, 380str.

ISBN 978-80-86580-37-1

200 Kč

Prehistoric Dialects I.  Prague 2004. 349p.

ISBN 978-80-86580-05-9

230 Kč

Prehistoric Dialects II.  Prague 2004. 350p.

ISBN 978-80-86580-06-7

220 Kč

English Semantics.   Prague 2005.  353p.

ISBN 978-80-86580-13-x

220 Kč

A History of Classic Philosophy. Praha 1994.

ISBN 978-80-900193-2-3

130 Kč

A Manual of English Phonetics. Praha 2001. 185p.

ISBN 978-80-900193-5-8

170 Kč

Modern English Grammar.  Praha 2001. 375p.

ISBN 978-80-900193-6-6

210 Kč

Filosofické základy metodologie moderních věd. Praha 2006, 163 stran.

ISBN 978-80-86580-12-1.

170 Kč

Historical Perspectives of English Studies in Czech Humanities. Praha 2001.

ISBN 978-80-86580-02-4

98 Kč

A Systematic Survey of Theoretical Mathematics. Praha 2009. 387 stran.

ISBN 978-80-86580-35-7

210 Kč

Postmoderní krize humanitních věd a úkoly jejich obnovy. Praha 2004, 96 stran.

ISBN 978-80-86580-01-6

81 Kč

Towards a Reform of Modern  University Studies. Ad reformandum universitatem. 

1. Anthropology, Sociology, Philology, Aesthetics. Prague 2008, 198 stran.

ISBN 978-80-86580-16-4

190 Kč

A History of Classic Philosophy. Praha 1994.

ISBN 978-680-900193-3-1

170 Kč

Martin Kobalt: Holá duše. Praha 2008, 99 stran.

ISBN 978-80-86580-25-8

85 Kč

Martin Kobalt: Vozataj slov. Praha 2007, 92 stran.

ISBN 978-80-86580-27-2

80 Kč

Martin Kobalt: Totálka. Praha 2008, 86 stran.

ISBN 978-80-86580-28-9

83 Kč

Martin Kobalt: Baedeker přírodních krás. Praha 2009, 109 stran.

ISBN 978-80-86580-34-0

90 Kč

Martin Kobalt, Jan Kratochvíl: Hra na Krista. Praha 2009, 76 stran.

ISBN 978-80-86580-29-6

80 Kč

Josef Vodvaz: Apokalypsa sv. Purdocchia  Praha 1995.

ISBN 978-80-900193-2-3

78 Kč

 

 

 

 

 

Dodací lhůta: